Vaatasin ringi eestikeelses internetiruumis, et leida üles aktiivsed äriblogid. Selgus, et neid on väga vähe (või väga hästi peidetud). Tundub, et kolme aastaga pole palju on asi natuke paremusele muutunud. Ma defineerisin “aktiivne blogi” kui selline, mis on tänini postitab ja mis teeb (mõnede mööndustega) vähemalt ühe postituse nädalas. Äriblogiks ma lugesin seda, mis otseselt seotud mingi ettevõttega või vähemalt toetab see mingeid ärilisi eesmärke.

Eesti aktiivsete äriblogide nimekiri (suvalises järjekorras)

(Vabalt võis mõni kahe silma vahele jääda, anna kommentaarides teada. Tänud neile, kes juba juhtisid mu tähelepanu mõnedele)

Mida saame järeldada

Üks asi mis selgus oli see, et ca pooled äriblogijaid on seotud kas tehnoloogia või siis otse internetiturundusega. See on mõistetav, ent äriblogi pidamise kasulikkusest aru saamiseks ei pea olema üldse nende aladega seotud. Selle kategooria blogid olid ka reeglina paremini läbimõeldud ja huvitavamad.

Teiseks tundub mulle, et paljud pole läbi mõelnud, miks nad seda blogi peavad või mis kasu keegi nende blogi lugemisest saaks. Paljude blogide postitused räägivad vaid sellest, mida nende ettevõtte parasjagu teeb või mida sa täna neilt osta saad. Mitte keegi peale selle firma endi töötajate pole sellisest jamast huvitatud. Lugeja vaatab kõike läbi prisma “aga mis mina sellest saan?”

Kolmandaks leidsin päris palju firma blogisid, mida oli kunagi hurraaga alustatud, ent hiljem kokku kuivanud. Ma arvan, et see tuleneb eelkõige sellest, et blogimine polnud korralikult läbi mõeldud ja seda ei võetud kui “päris” turundusstrateegiana. Kui sa tead täpselt, mida sa tahad oma blogiga saavutada ja mis väärtust tahad lisada lugejatele, siis teemadest ja energiast puudu ei tohiks tulla.

Kas su ettevõte peaks blogi pidama?

Ideaalis peaks üks äriblogi toetama ettevõtte ärilisi eesmärke. Blogi saab olla väga hea vahend oma (tulevaste) klientidega suhtlemiseks, mainekujunduseks, mõjutamiseks, lojaalsuse tekitamiseks, müügikontaktide genereerimiseks ja otse müümiseks.

Seda aga on ainult siis võimalik saavutada, kui see blogi annab lugejale midagi, mida ta väärtustab. Ideaalis peaks blogi olema kas informatiivne (hoiab valdkonnaga kursis), õpetlik (õpetab midagi tegema), mõtteid tekitav, meelelahutuslik. Kui aga see blogi aga lugejale midagi kasulikku ei paku, siis sama hästi võiks see blog olemata olla.

Enne oma firmablogi loomist (või enne sellega jätkamist) peaks ettevõte suutma “jah” vastata järgmistele küsimustele:

  • Kas su blogimise strateegia on korralikult läbi mõeldud?
  • Kas sul on midagi huvitavat öelda?
  • Kas sinu kirjutistest saab keegi mingit kasu?
  • Kas sa suudad regulaarsele blogi pidamisele ressursse pühendada?
  • Kas sa oled valmis lugejatega suhtlema ja ka kriitikat vastu võtma?

Kui vastasid neile küsimustele “jah”, siis lase käia – saad blogimisest palju kasu. Kui ei, siis pigem loobu ja suuna oma energia mujale, kus saad seda paremini kasutada.


Canonical URL by SEO No Duplicate WordPress Plugin

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin