Kui külastaja satub su veebilehele, siis sul on loetud sekundid aega talle midagi öelda. Räägi oma ajaloost ja töötajate arvust ning kaotad nad igaveseks. Anna neile nende kasudest lähtuv põhjus jäämiseks ja võid võita kliendi.

Kuidas äratada kasutaja tähelepanu ning muuta külastaja ostjaks, sellest süvitsi Internetiturunduse Eliitlaagris. Soodushind kestab veel 2 päeva – registreeri kohe.


Canonical URL by SEO No Duplicate WordPress Plugin

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin