Loetavus on ülioluline. Ka kõige paremate artiklite kirjutamisest pole tolku, kui keegi taha seda lugeda. Mida lihtsam ja pingutusevabam on mingi teksti lugemine, seda rohkem saab loetud. Kirjutad sa ju ikka selleks, et keegi seda loeks ka?

Näiteks kes viitsiks seda juttu läbi lugeda? Halb loetavus.

Soovitused oma veebilehe loetavuse tõstmiseks:

1. Suur font

Suuremat kirja on parem lugeda. Ma soovitan panna fondi suuruseks vähemalt 14px, soovitavalt isegi 16px.

See blogi siin on 16px, kas pole hea lugeda?

2. Kõrge reavahe

Rohkem hingamisruumi ridade vahel teeb lugemise hõlpsamaks. Optimaalne reavahe on 24px.

3. Kontrast teksti ja tausta vahel

Kõige parem on lugeda musta teksti valgel taustal.

Palju olen näinud helehalli teksti valgel taustal, mida pole nii lihtne lugeda – kontrastsus tausta ja tekstivärvi vahel ei ole nii suur.

Milline näeb eriti madal kontrastsus välja? Selline:

4. Kitsad tekstiread

Mida laiem on tekstirida, seda vähem viitsib keegi seda lugeda. Vaata ajalehti – nad on juba ammu aru saanud, et kitsamad veerud on paremad, sest neid loetakse rohkem.

Sellised pikad read peletavad lugeja minema:

Maksimaalselt võiks rea laius olla 600px.

Mu tuttav Tynan kasutab oma blogis eriti kitsast tekstilaiust ja on teinud sidebari laiemaks kui tekstiosa:

5. Kasuta alapealkirju

Iga kahe lõigu tagant võiks olla alapealkiri. Alapealkiri võiks olla rasvases kirjas, võib-olla ka natuke suurema fondiga.

Alapealkirjade roll: inimene peaks sisu peamisest poindist aru saama ka AINULT pealkirja ja alapealkirju lugedes. See kehtib eriti su veebilehe infolehtede kohta (tooteleht, teenuste kirjeldus, müügilehed jnt).

See on vajalik, sest enamik inimesi ei loe, vaid sirvivad. Sa tahad, et ka sirvijad saaks põhisõnumid kätte.

6. Kasuta loetelusid

Täpploendid ja numbrilised loetelud lõhuvad tekstimustrit ja teevad selle kergemini haaratavaks.

Kumba on lihtsam ja kiirem lugeda?

A:

IBM Lenovo T61, Intel Core2Duo 2Ghz, 1.5 GB DDR2, 80GB 5400rpm, cd-rw/dvd combo, 14″ WXGA+ (1440×900), 2 kg, 299.00 €

B:

  • IBM Lenovo T61
  • Intel Core2Duo 2Ghz
  • 1.5 GB DDR2
  • 80GB 5400rpm
  • cd-rw/dvd combo
  • 14″ WXGA+ (1440×900)
  • 2 kg
  • 299.00 €

7. Kasuta pilte


Mida rohkem on mustrit lõhutud, seda lihtsam on lugeda. Hea viis selle tegemiseks on piltide kasutamine teksti sees.

Apple stiilinäide:

Lisaks mustri lõhkumisele kommunikeerib hea pilt ka sisu kiiremini edasi kui tekst. Inimese aju protsessib visuaalseid signaale oluliselt kiiremini kui teksti.

Teine näide, kus pikk joru vs sama tekst koos graafika ja alapealkirjadega:

Lühikesed laused

Mida lühem ja lihtsam lause, seda lihtsam lugeda. See eelmine lause oli päris hea, mis?

Siin on üks kohutav näide (võetud ajaleheartiklist):

Andmekaitse inspektsiooni hinnangul rikkus Kuressaare linnavalitsus isikuandmete kaitse seaduse sätet, mille kohaselt on delikaatsete isikuandmete vastutav töötleja kohustatud registreerima delikaatsete isikuandmete töötlemise andmekaitse inspektsioonis, kui ta ei ole määranud kindlaks isikuandmete kaitse eest vastutavat isikut.

Uskumatu, aga ka see oli vaid üks lause. Kas said esimese lugemisega aru üldse?

Milliseid häid ja halbu loetavuse näiteid oskad veel lisaks tuua?

Pilt: Ken-ichi


Canonical URL by SEO No Duplicate WordPress Plugin

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin