googlepagerankexplainedHiljuti oli internetiturunduse kursuse foorumis arutelu selle üle, et mida see PageRank siiski teeb ja kuidas see mõjutab veebilehe positsiooni otsingu tulemustes. Kuna esines eksiarvamusi, siis igaks juhuks lahkan seda teemat ka siin. Neile, kes ei tea PageRankist kuigi palju, natuke selgitust. Google PageRank on veebilehtede omavahelise viidete analüüsi algoritm, mis annab mingi arvulise väärtuse igale veebilehele eesmärgiga mõõta selle suhtelist tähtsust (kogu interneti mastaabis). Google PageRank autoriteetsusindikaator võib siis olla vahemikus 0 kuni 10 (või siis üldse ilma rankita). Iga astme vahe on suurem kui eelmise astme, st vahe 1 ja 2 vahel on väiksem kui 2 ja 3 vahel. Google ise räägib PageRankist kui interneti demokraatia väljundist – viitamine mingile veebilehele on justkui oma hääle andmine selle veebilehe headuse kasuks. Mida enam viiteid (linke) mingi veebilehe suunas on, seda enam inimesi on “hääletanud” selle veebilehe poolt ja seega on see veebileht millegi poolest hea. Mida enam “hääli” (viiteid) mingi veebileht saab, seda kõrgema koha (kui kõik muud asjad võrdsed) see Google otsingu tulemustes saab.  Mida kõrgem on ka mingi veebilehe PageRank, seda rohkem kasu sellelt lehelt tulev viide mingile muule veebilehele avaldab.

Nüüd aga müütide juurde. Esiteks pole see PageRank, mida näete Google Toolbaril või PageRank Checkeri abil, mitte midagi muud kui vaid üks näitaja, mis iseenesest ei mõjuta midagi. Loeb tõeline PageRank – täpne numbriline väärtus (mis pole 0st 10ni, vaid 0 ja 1 vahel), mida Google arvutab kokku kõikide sissetulevate viidete najal, aga seda ei avaldata kuskil. Lisaks sellele on ka see arv vaid üks väga paljudest faktoritest, mis mõjutab veebilehe positsiooni mingis suvalises otsingus.

Müüt #1: PageRank mõjutab veebilehe positsiooni otsingutulemustes
Vale. PageRank iseenesest ei mõjuta mitte midagi. Tõsi, et sissetulevate viidete arv on suure tähtsusega ja loeb palju, aga mitte PR number. Iga suvalise otsingu puhul võib PR0 leht saada parema positsiooni kui PR9 leht. Mingi veebilehe positsiooni otsingutulemustes määrab tervik – kuidas kõik arvesse minevad elemendid koos toimivad.

Turundaja eesmärk peab olema suurendada sissetulevate viidete arvu ja hoolitsema sisu/koodi optimeerimise eest, PageRankile kui sellisele pole mõtet tähelepanu pöörata.

Müüt #2: Veebilehel peab olema vähemalt PageRank 4, et Google selle lehti kiiresti indekseeriks.
Vale. Esiteks PR4 pole mingi maagiline piirarv ja teiseks indekseerib Google täpselt sama kiiresti ka madalama PRiga lehti. Näiteks Terviseblogi PR on hetkel 2, aga iga uus blogipostitus on Google poolt indekseeritud mõne minuti jooksul peale avaldamist.

Müüt #3: PageRank muutub harva
Tõsi, et see PageRank, mida me näha saame, muutub mõned korrad aastas, aga tegelik “kulisside tagune” PR aga on pidevas liikumises. Selle aja peale kui sina näed PageRanki muutust, on päris muudatused positsioonides juba ammu toimunud.

Kuskil pole ka kinnitust,  et toolbari peale nähtav PR üldse “päris” PRiga lähedane arv on.. meil pole teada kuidas Google ümardab, kui suure viivitusega meile kuvatavat numbrid näidatakse võrreldes päris indeksiga jne. Alates 2004 aastast lõpetas Google nende sünkroniseerimise ära häkerdamise ja sohi tõttu.

Parafraseerides hiljutist ateistide kampaaniat, lõpeta PageRanki pärast muretsemine ja naudi elu.


Canonical URL by SEO No Duplicate WordPress Plugin

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin