freelanceMina kasutan allhanget pidevalt, ostes sisse nii programeerimistöid, andmesisestust, andmete kogumist, blogimist ja mida kõike veel. Kui laias maailmas on väga palju taolisi veebilehti, kus saad programeerija, disaineri või mingi muu tegelase leida, siis nüüd on vastav veebileht ka Eestis tegutsemas: freelance.ee.

Loodan, et see leht lahendab paljude alustavate ettevõtjate mured, kes ei oska ise (või pole aega) teatud tehnilisi ja muid vigureid teha, aga mingi konkreetse ettevõtte palkamine käib üle jõu (või pole majanduslikult otstarbekas). Reeglina on vabakutseliste hinnad madalamad, kuna neil puuduvad mitmed ülalpidamiskulud, mis ettevõtetel on.

Samuti on see leht heaks variandiks leida lisasissetulekuallikaid nendele, kes otsivad lisatööd.


Canonical URL by SEO No Duplicate WordPress Plugin

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin